Realizacja prowadzonego przez nas procesu szkoleniowego poprzedzona jest analizą potrzeb szkoleniowych, dzięki której nasze programy szkoleń dopasowane są do potrzeb odbiorców.

Szkolenia realizujemy zgodnie z Cyklem Davida Kolba, według którego uczenie się jest procesem modyfikacji dotychczasowego doświadczenia pod wpływem nowych doświadczeń następujących po nim. Cykl zakłada, że osoba ucząca się posiada nabyte znacznie wcześniej idee, koncepcje i poglądy, zaś zadaniem osoby uczącej (np. trenera) jest odniesienie się do tego potencjału i optymalne wykorzystanie go. Proces edukacyjny polega na ciągłej interakcji z dotychczasowym doświadczeniem oraz z jego transformacją - jest to szczególnie ważnie w przypadku osób dorosłych w przypadku których nauka poprzez doświadczenie, czy też w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń, przynosi znacznie lepsze rezultaty niż zdobywanie wiedzy poprzez bierne słuchanie.

Dzięki zastosowaniu Cyklu Kolba każdy uczestnik szkolenia oprócz zdobycia wiedzy ma możliwość powiązania wiedzy z dotychczasowymi doświadczeniami oraz refleksji, która umożliwi mu zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Oferujemy Państwu:

  • Szkolenia z zakresu obsługi programów/aplikacji komputerowych, w tym m.in.: MS Office - poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany (Word, Excel, PowerPoint, Access)/OpenOffice, Outlook Express, przeglądarki internetowe, Joomla, CorelDRAW, Photoshop. Szkolenia prowadzone są przez egzaminatorów ECDL;
  • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i rynku pracy (w tym m.in. licencjonowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu planowania kariery zawodowej pt. "Spadochron");
  • Szkolenia miękkie mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;
  • Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Szkolenia z zakresu marketingu (w tym e-marketingu).

 

Realizujemy również spotkania indywidualne mające na celu rozwój wybranej przez uczestnika umiejętności z wyżej wymienionych zakresów.