Członkowie naszego Zespołu posiadają referencje od takich podmiotów jak:

  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);
  • Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku;
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu.

 

Opracowane strony internetowe:

  • Kino NOWOŚĆ w Będzinie (www.kinonowosc.bedzin.pl);
  • Projekt Promocja Równych Szans na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (strona niedostępna, realizacja Projektu została zakończona);
  • Wydziałowa Konferencja Naukowa EKONOMIA (I - 2010, II - 2011, III - 2012 i IV - 2013) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (www.ekonomia.ue.katowice.pl);